Survey™ Project Webform 


Welkom bij de enquête over het dieetvoeder SANIMED Intestinal.
 
SANIMED werkt voortdurend aan de evaluatie en verbetering van haar producten. Bent u eigenaar van een hond en geeft u SANIMED Intestinal aan uw huisdier? Dan nodigen wij u van harte uit om uw ervaringen met dit product te delen via deze vragenlijst. Onder de deelnemers wordt een SANIMED product naar keuze verloot!

Deze vragenlijst bestaat uit vier onderdelen. Allereerst stellen wij u een aantal vragen over uw hond. Dan volgen een aantal vragen over de medicatie en voeding van uw hond. Het derde onderdeel bevat vragen over de symptomen van uw huisdier. Als laatste vragen wij naar de smakelijkheid van SANIMED Intestinal en uw tevredenheid over de voeding.

De gegevens worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor dit onderzoek. Ook worden deze gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. 

Aan het einde van de vragenlijst kunt u de gegevens opslaan door op "verzenden" te klikken. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
 
 
Algemene vragen

Hieronder volgen allereerst een aantal algemene vragen over uw hond. 
 
1. 
Hoe oud is uw hond?  
leeftijd in jaren
2. 
Sinds wanneer voert u SANIMED Intestinal? (Als u het niet precies weet, probeert u dan de datum zo goed mogelijk te schatten)

Vul hier eventuele opmerkingen in
3. 
Op basis van welke diagnose van uw dierenarts bent u begonnen met het geven van SANIMED Intestinal? (meerdere opties mogelijk)